Wpływ wykrywania komputerowego na wydajność mammografii przesiewowej ad 5

Te siedem obiektów było obsadzonych przez 38 radiologów i wykorzystało komputerowe wspomaganie wykrywania w sumie 124 miesiące-miesiące (średnia, 18 miesięcy, zakres od 2 do 25), podczas których 31 186 mammogramów przesiewowych (7% całości) zostało zinterpretowanych, w tym 156 mammogramów dla kobiet, które otrzymały diagnozę raka piersi w ciągu roku po badaniu przesiewowym. Sześć z siedmiu ośrodków zgłosiło wykorzystanie wspomaganego komputerowo wykrywania wszystkich mammogramów po wdrożeniu; pozostały obiekt zgłosił wykorzystanie go do 80% wszystkich mammogramów przesiewowych. Wszystkie obiekty korzystały z tego samego komercyjnego produktu do wykrywania wspomaganego komputerowo (ImageChecker system, R2 Technology). Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka pacjentów i radiologów w ośrodkach mammograficznych, w zależności od zastosowania lub niewykorzystywania komputerowego wspomagania wykrywania (CAD). Tabela 3. Tabela 3. Charakterystyka 43 urządzeń do mammografii, w zależności od użycia lub niewykorzystania komputerowego wspomagania wykrywania (CAD). Kobiety badane w 36 placówkach, które nie realizowały komputerowego wspomagania wykrywania w okresie badania, były starsze, miały gęstsze piersi i rzadziej poddawały się mammografii w ciągu ostatnich 9 do 20 miesięcy niż te, które były badane w 7 obiektach, w których zastosowano komputer. – wskazane wykrycie (tab. 2), sugerujące wyższe ogólne ryzyko raka sutka wśród kobiet badanych w ośrodkach niewspółpracujących.25 Średnio, radiologowie w obiektach, które nie wdrożyły wspomaganego komputerowo wykrywania, mieli więcej lat doświadczenia z mammografią niż radiologowie w obiektach, które wdrożyły wykrywanie wspomagane komputerowo. Charakterystyka pacjentów i radiologów w obiektach, które przyjęły wykrywanie wspomagane komputerowo, była podobna przed i po jej wdrożeniu. Obiekty, które zrobiły i te, które nie wdrożyły wspomaganego komputerowo wykrywania, były podobne w wielu różnych cechach, w tym w obecności lub nieobecności radiologów specjalizujących się w obrazowaniu piersi (tabela 3).
Wykorzystanie wykrywania wspomaganego komputerowo i nieskorygowanej wydajności
Tabela 4. Tabela 4. Nieskorygowane wyniki badań przesiewowych mammografii, biopsji piersi i wykrywania raka, zgodnie z zastosowaniem lub niewykorzystaniem komputerowego wspomagania wykrywania (CAD). Różnice w charakterystyce pacjentów i radiologów (Tabela 2) pozwoliłyby przewidzieć niższą swoistość, wyższe wskaźniki zapamiętywania i wyższą czułość w obiektach, które nigdy nie wdrożyły komputerowego wspomagania wykrywania niż w obiektach, które wykonały 17,22,26. Rzeczywiście, w 36 obiektach, które nigdy nie zaimplementowano komputerowo wspomaganego wykrywania, swoistość była znacząco niższa (P <0,001), a wskaźniki przypominania były znacznie wyższe (P <0,001) niż w 7 obiektach, które przyjęły wykrywanie wspomagane komputerowo, ale jeszcze go nie wdrożyły (Tabela 4). Po tym, jak te 7 obiektów wdrożyło komputerowe wspomaganie wykrywania, było odwrotnie: specyficzność była znacznie niższa, a wskaźnik wycofania był znacznie wyższy niż w 36 obiektach, które nigdy nie wdrożyły komputerowego wykrywania (P <0,001 dla obu porównań), chociaż charakterystyka pacjentów i radiologów pozostała stabilna (Tabela 2).
Zgodnie z oczekiwaniami na podstawie charakterystyki pacjentów i radiologów czułość była nieco wyższa w obiektach, które nigdy nie wdrożyły komputerowego wspomagania wykrywania niż w obiektach, które przyjęły wykrywanie wspomagane komputerowo, ale jeszcze go nie wdrożyły (tabela 4)
[przypisy: okulary do pływania korekcyjne, tarczyca a nerwica, olx strzegom ]

Wpływ wykrywania komputerowego na wydajność mammografii przesiewowej ad 5

Te siedem obiektów było obsadzonych przez 38 radiologów i wykorzystało komputerowe wspomaganie wykrywania w sumie 124 miesiące-miesiące (średnia, 18 miesięcy, zakres od 2 do 25), podczas których 31 186 mammogramów przesiewowych (7% całości) zostało zinterpretowanych, w tym 156 mammogramów dla kobiet, które otrzymały diagnozę raka piersi w ciągu roku po badaniu przesiewowym. Sześć z siedmiu ośrodków zgłosiło wykorzystanie wspomaganego komputerowo wykrywania wszystkich mammogramów po wdrożeniu; pozostały obiekt zgłosił wykorzystanie go do 80% wszystkich mammogramów przesiewowych. Wszystkie obiekty korzystały z tego samego komercyjnego produktu do wykrywania wspomaganego komputerowo (ImageChecker system, R2 Technology). Tabela 2. Tabela 2. (więcej…)