Leczenie przedwczesnego porodu za pomocą agonisty beta-adrenergicznego Ritodrine ad 6

Na przykład wszyscy uczestnicy tego badania zostali już przyjęci do ośrodka opieki trzeciego stopnia w momencie randomizacji. Dlatego przyszłe próby mogą zbadać rolę rytodryny lub innych środków tokolitycznych w polepszaniu wyników okołoporodowych, ułatwiając przeniesienie kobiety, która jest zagrożona przedwczesnym przedostaniem się do ośrodka opieki trzeciego stopnia. Zachorowalność na matkę wzrosła dzięki zastosowaniu rytodryny we wszystkich grupach wieku ciążowego. Jednak tylko wśród kobiet, których ciąże były najmniej zaawansowane, zaobserwowaliśmy tendencje sprzyjające leczeniu ritodryną w tym badaniu, w postaci niższego wskaźnika śmiertelności wśród niemowląt, których matki zostały losowo przydzielone w 24 do 27 tygodni i którym podano rytodrynę oraz niższy wskaźnik bardzo wczesnego porodu (<32 tygodni ciąży) wśród tych kobiet. Te obserwacje sugerują, że wartość rytodryny jest większa przed 28 tygodniem ciąży niż bliżej terminu. W przyszłych badaniach warto przetestować hipotezę, że leczenie ritodryną w wieku poniżej 28 tygodni może zmniejszyć śmiertelność płodów i noworodków po akceptowalnych kosztach ze względu na chorobowość matek. Nie zaleca się stosowania rytodryny w wieku powyżej 28 tygodni, chyba że jest ona podawana w celu umożliwienia matce pełnego leczenia glikokortykoidami lub umożliwienia oceny innych zastosowań czasu uzyskanego przed porodem.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Prośba o przedruk do Dr. Jean-Marie Moutquina z Departamentu Położnictwa i Ginekologii, Szpital Saint-François d Assise, ul. 10 de L Espinay, Quebec City, QC G1L 3L5, Kanada.
Obsługiwane przez granty (SP 12 i UI 19) od Canadian Medical Research Council.
* Członkowie Canadian Preterm Labor Investigators Group są wymienieni w dodatku.
dodatek
Członkowie Canadian Preterm Labor Investigators Group są następujący: Badacze postępowań: J.-M. Moutquin, Department of Obstetrics and Gynecology, Laval University, Quebec, Que .; SB Eifer, Departament Położnictwa i Ginekologii, University of British Columbia, Vancouver; RA Milner, Departament Ochrony Zdrowia i Epidemiologii, University of British Columbia; PT Mohide, Departament Położnictwa i Ginekologii, McMaster University, Hamilton, Ont .; RS Sauve, Department of Pediatrics, University of Calgary, Calgary, Alta .; JC Sinclair, Department of Pediatrics, McMaster University; C. Rand i L. Westfall, Katedra Epidemiologii Klinicznej i Biostatystyki, Uniwersytet McMaster; Badacze w ośrodkach badawczych: Szpitale Dziecięce Grace i BC, Vancouver, BC – M. Whitfield, P. Jansen i Q. Jang; Ottawa Civic Hospital, Ottawa, Ont. – ME D Alton, M. Hardie, D. Dudley, J. Belcher, S. Parnes, MS Dube i M. Yen; McMaster University – D. Hunter, S. Saigal, V. Hunter i D. Rosenbloom; Ottawa General Hospital, Ottawa, Ont. – N. Demianczuk, A. Cornet, S. Parnes, M. Dube i M. Tierney; Grace Maternity Hospital, Halifax, NS – M. Vincer, CG Nwaesei, P. Zimmer i M. Reno; i University of Alberta Hospital, Edmonton, Alta. – BF Mitchell, C. Robertson i V. Phelan.
[hasła pokrewne: okulary do pływania korekcyjne, szpital psychiatryczny katowice, stomatolog pruszków ]