Kontrola astmy w ciągu roku po termoplastyce oskrzelowej ad

Kryterium włączenia było niedrożność przepływu powietrza, oceniona jako wymuszona objętość wydechowa przed podaniem rozszerzającego się osocza w ciągu sekundy (FEV1) od 60 do 85% wartości przewidywanej i nadreaktywność dróg oddechowych, określona przez prowokacyjne stężenie metacholiny wymagane do obniżenia FEV1 o 20% (PC20 ) poniżej 8 mg na mililitr, a także stabilną astmę podczas 6 tygodni przed rejestracją. Stabilną astmę definiowano jako brak nieplanowanych wizyt lekarskich na astmę, niezmienione stosowanie leków na astmę w leczeniu podtrzymującym i stabilne stosowanie leków ratunkowych (4 wdechy lub mniej krótko działających leków rozszerzających oskrzela w dawce 100 .g na dmuch przez inhalator z odmierzaną dawką [albuterol lub równoważnik]) w ciągu 24 godzin w celu złagodzenia objawów. Kolejnym kryterium oprócz spełnienia definicji umiarkowanej lub ciężkiej astmy było pogarszanie się kontroli astmy po wstrzymaniu się od LABA w punkcie wyjściowym przez 2 tygodnie, udokumentowane przez zwiększenie o co najmniej 0,5 wyniku w Kwestionariuszu Kontroli Astmy (ACQ) 10 ( w skali od 0 do 6, z wyższymi liczbami wskazującymi gorszą kontrolę) lub spadkiem o 5% w średnim porannym szczytowym przepływie wydechowym (PEF) podczas drugiego tygodnia abstynencji, w porównaniu ze średnią poranną PEF w ciągu tygodnia natychmiast zanim terapia LABA została wycofana. Osoby były wykluczone, jeśli miały trzy lub więcej dolnych infekcji dróg oddechowych wymagających antybiotyków w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub infekcji dróg oddechowych w ciągu ostatnich 6 tygodni.
Projekt badania
Rysunek 1. Rysunek 1. Projekt badania. Siedem osób (trzy w grupie termoplastycznej oskrzeli i cztery w grupie kontrolnej) wycofało zgodę przed 3-miesięczną wizytą kontrolną. Sześć osób (dwa w grupie termoplastycznej oskrzeli i cztery w grupie kontrolnej) wycofało zgodę z powodów niezwiązanych z badaniem, a jeden z badanych w grupie oskrzelowo-termoplastycznej odmówił powstrzymania się od długodziałającego .2-agonisty (LABA) po wizyta kontrolna po 6 tygodniach. Samo wziewne kortykosteroidy kontynuowano tylko wtedy, gdy leczenie było tolerowane. Odwiedziny od do 3 po linii podstawowej i 6-tygodniowej wizycie kontrolnej nie są wyświetlane.
Ta randomizowana, kontrolowana próba została przeprowadzona w 11 ośrodkach w czterech krajach. Podczas 4-tygodniowego okresu wyjściowego pacjenci kontynuowali leczenie podtrzymujące za pomocą wziewnych kortykosteroidów i LABA przez pierwsze 2 tygodnie, a LABA wstrzymywano przez następne 2 tygodnie. Terapię wziewnymi kortykosteroidami i LABA wznowiono w okresie leczenia, który trwał co najmniej 6 tygodni, a zwykle nie dłużej niż 9 tygodni, z następczym 12-miesięcznym okresem obserwacji. Projekt badania przedstawiono na rycinie 1. Wszyscy badani byli obserwowani podczas 3-miesięcznego okresu obserwacji podczas leczenia kortykosteroidami wziewnymi i LABA. Zostali poproszeni o powstrzymanie się od stosowania LABA po tym momencie, chyba że mieli ciężkie zaostrzenie (zdarzenie wymagające leczenia doustnymi kortykosteroidami, jak ocenił badacz, lub zmniejszenie porannego PEF, przez lub więcej dni, więcej niż 30% poniżej średniego wyjściowego poziomu PEF zarejestrowanego w ciągu tygodnia bezpośrednio poprzedzającego wycofanie się z terapii LABA) lub jeśli zostały one ocenione przez badacza, aby mieć słabą kontrolę astmy wymagającą wznowienia LABA
[podobne: excedrin migrastop, poradnia rehabilitacyjna bydgoszcz, jaka rasa psa dla dziecka ]