Biomarkery do prognozowania zdarzeń sercowo-naczyniowych

Wang i in. (Wydanie z 21 grudnia) sugerują, że nowe biomarkery w agregacie mają niewielki wpływ na przewidywanie pierwszych zdarzeń sercowo-naczyniowych lub śmierci. Zastanawiamy się, czy były wystarczające analizy, które uzasadniałyby ten wniosek. Jak opisano, tylko 68 poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u kobiet i 101 u mężczyzn. W kluczowych analizach wieloczynnikowych wyeliminowano jedną czwartą tych zdarzeń z powodu obowiązkowego włączenia stosunku albuminy do kreatyniny w moczu we wszystkich punktach oceny wieloczynnikowej. Czy te wyniki byłyby bardziej użyteczne, gdyby biomarkery moczu zostały wykluczone i uwzględniono 100% wydarzeń.
Po drugie, zaskakujące jest to, że badanie przewidywania ryzyka obejmowałoby chorobę sercowo-naczyniową, ale analizy obejmujące udar nie uwzględniają migotania przedsionków. Wreszcie, włączenie niewydolności serca i niewydolności wieńcowej jako poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych jest problematyczne, ponieważ nie są one objęte bardziej restrykcyjną definicją twardych zdarzeń (zawał mięśnia sercowego i śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych), o których mowa w trzecim sprawozdaniu Panel dla dorosłych (ATP III) Narodowego Programu Edukacji Cholesterolowej. Definicja ATP III jest obecnie zalecana w celu określenia celów leczenia lipidami i stosowania aspiryny.2 Badanie Wang et al. byłby bardziej przydatny w praktyce klinicznej, gdyby analizy były również wykonywane zgodnie z definicją ATP III.
Dr n. Med. Kiran Musunuru
Roger S. Blumenthal, MD
Ciccarone Center, Baltimore, MD 21287
[email protected] edu
2 Referencje1. Wang TJ, Gona P, Larson MG, i in. Wiele biomarkerów do przewidywania pierwszych poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych i śmierci. N Engl J Med 2006; 355: 2631-2639
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Panel Ekspertów ds. Edukacji Narodowego Cholesterolu (NCEP) na temat wykrywania, oceny i leczenia wysokiego poziomu cholesterolu we krwi u dorosłych (Panel III dla osób dorosłych). Trzeci raport z panelu ekspertów ds. Edukacyjnych National Cholesterol Education Programme (NCEP) na temat wykrywania, oceny i leczenia wysokiego stężenia cholesterolu we krwi u dorosłych (raport III fazy leczenia dorosłych). Circulation 2002; 106: 3143-3421
Web of Science MedlineGoogle Scholar
Wang i in. wykorzystywać statystykę C do określenia przydatności biomarkerów w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Jednak statystyki C mają co najwyżej marginalną rolę w wyborze zmiennych do modeli predykcji, w których zadaniem jest ocena ryzyka przyszłej choroby w obecnie zdrowej populacji. Na przykład, gdyby autorzy zastosowali statystycznie C indywidualnie do cholesterolu o niskiej gęstości (LDL), cholesterolu o dużej gęstości (HDL) i ciśnienia krwi, byliby zmuszeni dojść do wniosku, że żaden z tych powszechnie akceptowanych czynników ryzyka nie ma przydatność kliniczną. Bardziej pryncypialna analiza mogłaby poszukiwać dowodów na podstawie odsetka pacjentów prawidłowo przekwalifikowanych jako mających wyższe lub niższe ryzyko, gdy uwzględniano nowe biomarkery.1-3 Takie podejście ma kluczowe znaczenie dla pacjentów z 10-letnim ryzykiem od 5 do 10 % lub 10 do 20% – grupy pośrednie , w których wzrost ryzyka o współczynnik 3 (na przykład od 8 do 24%) drastycznie przesunąłby decyzję kliniczną, pomimo minimalnej zmiany statystyki C Chociaż Wang i wsp. Nigdy o tym nie wspomnieli, już wiadomo, że profil ryzyka dla 25% takich pacjentów w kohorcie Framingham zostałby przeklasyfikowany na podstawie pomiaru białka C-reaktywnego o wysokiej czułości.
Paul M Ridker, MD
Nancy R. Cook, Sc.D.
Brigham and Women s Hospital, Boston, MA 02115
[email protected] org
Dr Ridker jest wymieniony jako moneta na patentach posiadanych przez Brigham i Women s Hospital, które dotyczą stosowania biomarkerów stanu zapalnego w chorobach sercowo-naczyniowych i cukrzycy.
4 Referencje1. Cook NR, Buring JE, Ridker PM. Wpływ włączenia białka C-reaktywnego do modeli przewidywania ryzyka sercowo-naczyniowego dla kobiet. Ann Intern Med 2006; 145: 21-29
Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Gotuj NR. Wykorzystanie i niewłaściwe wykorzystanie charakterystyki roboczej odbiornika w prognozowaniu ryzyka. Circulation 2007; 115: 928-935
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Ridker PM, Buring JE, Rifai N, Cook NR. Opracowanie i walidacja ulepszonych algorytmów oceny globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet: Ocena ryzyka Reynoldsa. JAMA 2007; 297: 611-619
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Wilson PW, D Agostino RB, Sullivan L, O Donnell CJ. Zwiększone CRP i długoterminowe ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych w średnim wieku mężczyzn i kobiet. Circulation 2006; 114: Suppl II: II-877
Google Scholar
Powód podany przez Wanga i wsp. za nie poddawanie takiemu badaniu statystyk C, cholesterolu HDL, ciśnienia krwi i palenia, statystykom C, które wykorzystali do oceny nowych biomarkerów, jest to, że te konwencjonalne czynniki ryzyka są już powszechnie akceptowane i stanowią część oceny ryzyka Framingham i Algorytmy ATP III. Jednak bez wyjaśnienia, Wang i in. ponadto obejmują wskaźnik masy ciała i poziom kreatyniny w surowicy w ich modelu podstawowym, co wyklucza jakiekolwiek porównania z poprzednimi algorytmami predykcyjnymi. Nie jesteśmy świadomi poprzednich raportów Framinghama, które pokazują, że albo wskaźnik masy ciała, albo poziom kreatyniny ma wpływ na statystykę C. Do czasu przedstawienia analizy, która przypisuje wszystkie domniemane czynniki ryzyka na równych zasadach i stosuje bardziej odpowiednie metody oceny tych czynników ryzyka, można wyciągnąć kilka wniosków.
Diane M. Becker, MPH, Sc.D.
Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD 21287
Samia Mora, MD, MHS
Brigham and Women s Hospital, Boston, MA 02115
David C. Goff, Jr., MD, Ph.D.
Wake Forest University School of Medicine, Winston-Salem, NC 27157
W artykule w Perspektywie dołączonym do raportu Wanga i wsp. Ware1 szacuje, że względne ryzyko musiałoby wynosić więcej niż 200, aby mieć dostateczną czułość i swoistość, aby być przydatnym wskaźnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego u poszczególnych pacjentów. Dzieje się tak, mimo że dużo mniejsze względne zagrożenia definiują populacje o podwyższonym ryzyku. Inni obserwatorzy przyczynili się do tego z przyczyn teoretycznych2 i empirycznych3, ale koncepcja nie weszła w myślenie kliniczne. Konsekwencje dla medycyny opartej na dowodach oraz dla tego, co lekarze przekazują pacjentom, są duże. Stratyfikacja ryzyka jest zalecana jako sposób zwiększenia skuteczności i wydajności opieki zdrowotnej.4 Praktyczne wskazówki kliniczne obejmują stratyfikację opartą na względnych zagrożeniach, które są znacznie mniejsze niż 200 Na przykład wywiad rodzinny wiąż
[podobne: rostil ulotka, szpital psychiatryczny katowice, fibroki allegro ]