Ablacja z radioaktywnym jodem o niskiej dawce i tyreotropiną Alfa w raku tarczycy AD 5

Odsetek pacjentów, u których wystąpiło jakiekolwiek niepożądane zdarzenie, wynosił 21% wśród osób otrzymujących radioaktywny jodek w małej dawce w porównaniu do 33% wśród osób otrzymujących radioizenę w dużych dawkach (p = 0,007), z częstością występowania bólu szyi (7% w porównaniu z 17%) i nudności (4% vs. 13%) faworyzujące grupę niskodawkową. Częstość zdarzeń niepożądanych była podobna w grupie leczonej tyreotropiną alfa oraz w grupie leczonej hormonem tarczycy, chociaż obserwowano tendencję do faworyzowania grupy tyreotropiny alfa (23% vs. 30%, P = 0,11). Trzy miesiące po ablacji częstość zdarzeń niepożądanych wynosiła 27% w grupie otrzymującej małą dawkę w porównaniu do 24% w grupie z dużą dawką (P = 0,55) i 27% w grupie leczonej tyreotropiną alfa w porównaniu do 24% w grupie poddanej hormonowi tarczycy wycofanie (P = 0,34). U 6 pacjentów wystąpiło ciężkie zdarzenie niepożądane, w tym jeden w grupie otrzymującej małą dawkę (złamanie kręgosłupa) i pięć w grupie z dużą dawką (wymioty krwi, ból w klatce piersiowej [u dwóch pacjentów], ból w obrębie miednicy i ostra niewydolność nerek). Żaden z tych zdarzeń nie został uznany przez klinicystę odpowiedzialnego za opiekę pacjenta za przyczynowo związany z interwencjami próbnymi na podstawie oceny klinicznej. Częstość zdarzeń niepożądanych była niższa u pacjentów otrzymujących małą dawkę radiojodu plus tyreotropina alfa (16%) niż u pacjentów otrzymujących radioaktywny jod z wysoką dawką plus hormon tarczycy (35%, p = 0,001) lub z dużą dawką radiojodu plus tyreotropina alfa (30%, P = 0,01) (tabela 7 w dodatkowym dodatku).
Jakość życia i wskaźniki ekonomiczne
Nie było znaczących różnic w wynikach dotyczących jakości życia na SF-36 między pacjentami otrzymującymi radiojod w małej dawce a pacjentami otrzymującymi radiojody o dużej dawce (tabele 8 i 9 w dodatkowym dodatku). Przed ablacją stwierdzono wyraźne korzyści u pacjentów otrzymujących tyreotropinę alfa w porównaniu z pacjentami poddawanymi zabiegowi eliminacji hormonu tarczycy – mianowicie w funkcjonowaniu fizycznym i społecznym, ograniczeniach roli i energii lub zmęczeniu (p <0,001 dla większości porównań). Podobne różnice zaobserwowano, gdy grupa otrzymująca małą dawkę tyreotropiny alfa była porównywana z grupą otrzymującą dużą dawkę, poddawaną wycofaniu hormonu tarczycy. Efekty te były duże: 30 do 40 jednostek na korzyść tyreotropiny alfa w odniesieniu do połączonych kategorii funkcjonowania fizycznego i 38 do 40 jednostek dla połączonych kategorii funkcjonowania psychologicznego. Nie zaobserwowano żadnych różnic w 3 miesiące po ablacji z jakiegokolwiek porównania.
Tabela 3. Tabela 3. Objawy zgłaszane przez pacjentów podczas 4 tygodni przed ablacją. Badanie swoiste dla raka tarczycy wykazało, że u mniejszej liczby pacjentów otrzymujących tyreotropinę alfa niż u pacjentów leczonych hormonem tarczycy wystąpiły objawy związane z niedoczynnością tarczycy (p <0,001 dla większości porównań) (Tabela 3). Odsetek pacjentów z trzema lub więcej objawami był wyższy wśród osób poddawanych zabiegowi wycofania hormonu tarczycy niż u osób otrzymujących tyreotropinę alfa (51,1% w porównaniu z 29,7%). Mniejsza liczba pacjentów otrzymujących tyreotropinę alfa miała trudności z wykonywaniem zwykłej czynności domowej lub opieką nad dziećmi, niż ci, którzy byli poddawani zabiegowi wycofania hormonu tarczycy; wśród pacjentów, którzy byli zatrudnieni, mniej osób otrzymujących tyreotropinę alfa miało trudności z koncentracją w pracy (9,4% w porównaniu z 22,1%, P = 0,004) (tabela 3 i tabela 10 w dodatkowym dodatku).
Na podstawie danych na rys. i przypisanego kosztu 443 funtów (704 USD) na pacjenta dziennie w szpitalnej izolacji (taryfa National Health Service i wyszczególnione koszty od szpitala Freeman), szacowane całkowite koszty pobytów w szpitalu dla wszystkich 438 pacjentów były 169 000 ? (268 677 USD) dla osób otrzymujących radioaktywny jod o małej dawce i 222 000 ? (352 936 $) dla osób otrzymujących radiojodinę o wysokiej dawce, dla względnego zmniejszenia o 24% w grupie otrzymującej małe dawki. Wśród pacjentów otrzymujących małą dawkę radiojodu średni koszt na jednego pacjenta wynosił 356 ? (2 156 $) wśród osób otrzymujących tyreotropinę alfa i 776 ? (1234 USD) wśród osób poddawanych zabiegowi wycofania hormonu tarczycy; wśród pacjentów otrzymujących radiojody o dużej dawce, średni koszt wynosił 1582 ? (2 515 USD) wśród osób otrzymujących tyreotropinę alfa i 056 ? (1 679 USD) wśród osób poddawanych zabiegowi wycofania hormonu tarczycy, na podstawie kosztów tyreotropiny alfa (583 ? [927 USD] na pacjenta) i pobytu w szpitalu. Szacunkowe koszty zależą od czasu trwania i kosztów pobytu w szpitalu oraz kosztu tyreotropiny alfa w danym regionie; na przykład w Stanach Zjednoczonych cena katalogowa dla tyreotropiny alfa wynosi około 2000 USD, ale dla pacjentów nieubezpieczonych (około 16% lub więcej wszystkich pacjentów) bezpośredni ładunek mógłby być większy.
Badanie pacjentów
[patrz też: dermatologa, urolog Wrocław, angiolog ]
[podobne: stomatolog pruszków, fibroki allegro, solphadermol ]