Ablacja z radioaktywnym jodem o niskiej dawce i tyreotropiną Alfa w raku tarczycy AD 2

Zatwierdzenie otrzymano od krajowego panelu ds. Etyki badań. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę na udział w badaniu. Protokół badania jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Pacjenci
Kryteria kwalifikacyjne to wiek od 16 do 80 lat, status sprawności od 0 do 2 (przy 0 oznacza normalną funkcję, oznacza, że pacjent ma ograniczoną aktywność fizyczną, ale ambulatoryjną, 2 oznacza, że pacjent jest w stanie samopielęgnować ale nie jest w stanie pracować), histologiczne potwierdzenie zróżnicowanego raka tarczycy (w tym raka Hürthle-cell) wymagającego ablacji radiojodem9,11; stadium T1 do T3 nowotworu z możliwością zajęcia węzłów chłonnych, ale bez odległych przerzutów i bez mikroskopowej choroby resztkowej (tj. N0, NX, N1 i M0 w przerzutowym przerzucie guza [szósty układ TNM]) i jeden – lub dwuetapowa całkowita wycięcie tarczycy, z lub bez centralnego rozwarstwienia węzłów chłonnych.
Kryteriami wykluczającymi była obecność agresywnych odmian złośliwych, w tym wysokokomórkowego, wyspowego, słabo zróżnicowanego i rozlanego, stwardniającego raka tarczycy; rak anaplastyczny lub rdzeniasty; ciąża; ostre współistniejące warunki; poprzedni rak o ograniczonej oczekiwanej długości życia; poprzednie skanowanie wstępne jodu-131 lub jodu-123; i wcześniejsze leczenie raka tarczycy, z wyjątkiem operacji.
Randomizacja i badania
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z czterech grup badanych: radiojodu o niskiej dawce lub dużej dawce, z których każda wiązała się z odstawieniem tyreotropiny alfa (Thyrogen, Genzyme) lub hormonem tarczycy. Randomizacja była przeprowadzana centralnie, z warstwowaniem według stadium centralnego, stadium nowotworowego i stadium węzłowego. Wszyscy pacjenci zostali poinstruowani, aby stosowali dietę o niskiej zawartości jodu przez 3 tygodnie przed ablacją.
Ablację radiojodem zalecano od do 6 miesięcy po operacji. Tyreotropinę alfa podawano na każde 2 dni przed ablacją przez wstrzyknięcie domięśniowe (0,9 mg). Wśród pacjentów poddawanych abstynencji hormonu tarczycy, tyroksyna (średnia dawka, 200 ?g na dzień) została przerwana na 4 tygodnie przed ablacją u 11 pacjentów, a trójjodotyronina (średnia dawka, 60 ?g na dobę) została przerwana na 2 tygodnie u 204 pacjentów; brak danych dla 4 pacjentów. Poziomy tyreotropin były podobne w grupach tyroksyny i trijodotyroniny (mediana, odpowiednio 80,5 mU i 61,5 mU na litr, P = 0,56).
Radioaktywny jod-131 podawano w dawce 1,1 GBq lub 3,7 GBq, w zależności od grupy badanej. Pacjenci pozostawali w izolacji szpitalnej, dopóki ocena ryzyka radiologicznego i warunków klinicznych nie pozwoliła na wyładowanie.
Oceny
Pacjentów poddano badaniom fizykalnym i ocenie biochemicznej przed operacją lub ablacją. Centralny przegląd reprezentatywnego bloku guza parafinowego potwierdził rozpoznanie histologiczne.
W dniu ablacji dokonano wstępnego skanowania za pomocą radionuklidów z 80 MBq technetem-99m nadtechnecjanu podanego dożylnie w celu oceny pozostałego rozmiaru, a wyniki były następnie oceniane centralnie. Zastosowanie technetu-99m, zamiast jodu-131 lub jodu-123, zapobiega oszołomieniu (tj. Niższemu pobraniu radiojodu przez komórki tarczycy podczas kolejnej dawki ablacji, co może zmniejszyć skuteczność ablacji, szczególnie przy niższych dawkach, takich jak 1,1 GBq); obrazowanie wykonano 20 minut później.15 Ponadto, w grupie poddawanej zabiegowi eliminacji hormonu tarczycy mierzono stężenie tyreotropiny, aby sprawdzić, czy poziom ten przekroczył empiryczną wartość 30 mU na litr, wstępnie zdefiniowaną wartość odcięcia, która była wymagana do ablacji (chociaż pacjenci z poziomem tyreotropiny ponad 25 mU na litr włączono do analizy, aby umożliwić niedokładność oznaczenia). W grupie leczonej tyreotropiną alfa krew została pobrana około 24 godziny po drugim wstrzyknięciu.
Skanowanie całego jodu 131 przeprowadzono 3 do 7 dni po ablacji za pomocą kamery gamma z kolimatorami o wysokiej energii. Diagnostyczne skanowanie całego ciała wykonano 6 do 9 miesięcy po ablacji za pomocą jodu-131 (140 do 185 MBq). Wychwyt jodu-131 w łożysku tarczycy mierzono 48 godzin po podaniu. Pacjenci zostali poinstruowani, aby rozpocząć dietę o niskiej zawartości jodu na 3 tygodnie przed skanowaniem diagnostycznym i otrzymali domięśniowe wstrzyknięcie 0,9 mg tyreotropiny alfa w dniach i 2 przed skanowaniem. (W sumie 140 pacjentów doszło do ustąpienia hormonu tarczycy, zanim Genzyme rozpoczął swój udział w czerwcu 2009 r.) W dniu 3 podano jodkową kapsułkę 131, a skanowanie i stymulację oznaczania tyreoglobuliny przeprowadzono w dniu 5.
Próbki surowicy pobrano w dniu skanowania diagnostycznego. Przeciwciało tyreoglobuliny i tyreoglobuliny zmierzono za pomocą testu immunometrycznego (Tg-pluS, BRAHMS [czułość analityczna, 0,08 ng na mililitr, czułość funkcjonalna, 0,2 ng na mililitr] i Tg-Ab, Roche) w centralnym laboratorium; tyreoglobulinę mierzono za pomocą testu radioimmunol
[więcej w: stomatologia implanty, Gabinet Stomatologiczny, Stomatolog Ursynów ]
[więcej w: dyżury aptek polkowice, rumia dentysta, ilu jest lekarzy w polsce ]